Studiereis  Gezonde School Denemarken

Zondag 17 tot en met donderdag 21 september 2017

De studiereis is vol! We werken daarom op dit moment met een wachtlijst voor eventueel vrijkomende plaatsen. Wenst u een plek op de wachtlijst? Mail dan naar conferences@sportsmedia.nl

7 'TAKE AWAYS' STUDIEREIS SCHOTLAND 2015

Inleiding

 

In 2017 is in het kader van de activiteiten van de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl een studiereis gepland, dit keer naar Denemarken. Deze studiereis heeft Denemarken als bestemming omdat dit land een goed voorbeeld biedt van het integreren van het thema 'gezondheid en welzijn' in het onderwijs. Via bezoeken aan Deense onderwijs- en sportorganisaties en gesprekken met Deense collega's vindt een actieve uitwisseling van kennis en ervaringen plaats. Eerdere studiereizen hebben duidelijk hun meerwaarde aangetoond; deelnemers gaven aan vol nieuwe inzichten en inspiratie huiswaarts te keren. Hieronder treft u de achtergronden en enkele kerncijfers van het Deense onderwijssysteem aan:

 

Onderwijs in Denemarken

Onderwijs is verplicht in Denemarken voor iedereen in de leeftijd tussen 6-7 en 16 jaar en is wettelijk vastgelegd. Er zijn 1868 Folkeskole (basis en onderbouw VO), 139 VO bovenbouw en MBO, 7 HBO en 20 universiteiten. Verder zijn er kindergartens en preschool vanaf 5 jaar. De Folkeskole biedt 9 jaar basiseducatie in een divers aantal vakken. In schooljaar 2014-2015 is een onderwijshervorming ingevoerd, met een overgang van ‘teaching goals’ naar ‘learning goals’, en verder een focus op meer bewegen, elke dag minimaal 45 minuten. Daarnaast is er een langere en meer diverse schooldag ingevoerd met meer en beter onderwijs en leren (van 08.00 tot 15.30). De hervorming is bedoeld om gezondheid en welzijn van de leerlingen te bevorderen. Gezondheidseducatie is geen apart vak, maar geïntegreerd in de andere vakken. Het ministerie van Onderwijs is verantwoordelijk voor de wetgeving, de gemeenten voor de uitvoering van de wet.

 

Gezonde School in Denemarken

Gezonde school in Denemarken is op lokaal en regionaal niveau georganiseerd. De coördinatie is in handen van het Deens centrum voor gezondheidsbevordering in Haderslev, aan de University College South Denmark. Er wordt in Denemarken veel onderzoek gedaan rond competenties van leerlingen, ook op het terrein van gezondheid, en 'action competence'. Er wordt ook gewerkt met ‘supporting teaching’. Hierbij is ruimte voor meer differentiatie, beweging, huiswerkclubs en ondersteunende leeractiviteiten. In het curriculum zijn 4 lesuren per week met ruimte voor praktijk-gebaseerde lessen, zoals koken op school. Er wordt ook veel met ‘open school’ gewerkt samen met sportclubs en culturele organisaties.

Er zijn veel interessante en voor Nederland relevante praktijkvoorbeelden van gezonde scholen op alle niveaus, inclusief lerarenopleidingen en universiteiten. Het Ministerie van Onderwijs is nauw betrokken bij gezonde school. Ook is er veel interessant en innovatief onderzoek rond gezondheid, competenties en gezondheidsthema’s zoals welbevinden, voeding en beweging, relaties en seksualiteit. Beleidsmatig is Denemarken vergelijkbaar met Nederland gezien de sterke decentralisatie en inrichting van het onderwijs.

 

Doelgroep

Bestuurders, directeuren en docenten vanuit het gehele onderwijs, beleidsmedewerkers van gemeenten, vertegenwoordigers van intermediaire organisaties op het gebied van onderwijs & gezondheid. Voor Registerleraar zijn accreditatiepunten aangevraagd. Vraag je subsidie aan in het kader van het Erasmus+ programma, dan faciliteren en bemiddelen we graag voor een optioneel programma op vrijdag.

Het inhoudelijk programma is samengesteld in samenwerking met Goof Buijs (SHE Consultancy) en Tilly de Jong (Kenmerk Educatief). De projectleiding en logistieke organisatie zijn in handen van Arko Sports Media.