Studiereis

Gezonde School Schotland 2015

Zondag 20 tot en met donderdag 24 september 2015 - Glasgow

studiereis is vol!

Inleiding

 

Sinds 2012 werken de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad via ‘de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl in en rondom de school’ succesvol aan structureel gezondheidsbeleid op po-, vo- en mbo-scholen. Het verder verkennen van de rol van gezondheidsbeleid binnen het onderwijs past bij het opnieuw zoeken naar de doelen voor het onderwijs in Nederland om de leerlingen/studenten optimaal voor te bereiden op hun toekomst.

 

Het herijken van het curriculum is een veelomvattend proces. Schotland is één van de Europese landen die al een stap verder is dan wij met het formuleren en uitvoeren van een nieuw curriculum met daarbinnen aandacht voor ‘gezondheid en welbevinden’.

 

De vijfdaagse studiereis heeft Schotland dan ook als bestemming, omdat dit land een zeer bruikbaar voorbeeld levert van de wijze waarop het thema ‘gezondheid en welzijn’ is geïntegreerd in het onderwijs. In 2012 is het nieuwe ‘Curriculum for Excellence’ ingevoerd, met ‘Health and Well-being’ als één van de zes ontwikkelingsdomeinen. Het nieuwe curriculum vormt één van de onderdelen van het Schotse beleid dat gericht is op het terugdringen van ongelijkheid in de hele samenleving.

 

De samenhang tussen onderwijs en zorg en met andere beleidsterreinen is een innovatief voorbeeld voor de Nederlandse Gezonde School-aanpak. Er zijn veel aanknopingspunten die ook voor Nederland, zowel voor de verdere ontwikkeling en implementatie van Gezonde School, als voor de toekomstige inrichting van het Nederlandse onderwijs van belang zijn.

 

Tot de doelgroep voor deelname aan deze studiereis behoren: (primair) bestuurders van po-, vo- en mbo-scholen en (secundair) schoolleiders, docenten en medewerkers van landelijke en regionale organisaties.

 

Inschrijven

Deze studiereis naar Schotland is vol!

Het inhoudelijk programma is samengesteld in samenwerking met Jan Faber (MBO Raad), Yvonne Sanders van Arendonk (VO-raad), Hester van Putten (PO-Raad) en Goof Buijs (CBO). De projectleiding en logistieke organisatie zijn in handen van Arko Sports Media.